Polaroids > Daylight

White
White
SX-70 Polaroid
2004